Παμμαkεδovιkές εvώσεις απαιtoύv από tηv kuβέρvηση δημoψήφισμα για to Σkoπιαvό

Μια ακόμα από τις οργανώσεις αυτές και συγκεκριμένα, η Παμμακεδονική Ένωση Καναδά (συμμετέχει στις Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου), απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και όλα τα μέλη […]

Aλikη Bouγιoukλάkη: Η tαιviα πou έμειvε έγkuoς kαι έπαθε αιμoρραγiα σtα γuρiσμαtα! Η ισtoρiα πou δεv γvώριζε kαvεiς!

Το 1968 ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά», με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η παραγωγή ήταν της εταιρείας Φίνος Φιλμ και […]