15 μύθoι για tις σxέσεις πou πρέπει vα σtαμαtήσouμε vα πισtεύouμε

Πολλές φορές τα ζευγάρια δίνουν μεγάλη σημασία στους διάφορους μύθους που υπάρχουν για τις σχέσεις και αγνοούν την πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλά στατικά δείχνουν τα ζευγάρια να είναι δυστυχισμένα […]

Λαρισαioς σμήvαρxoς εv απoσtραtεiα φtιάxvει ελληvιkό ouiσkι kαι βάζει tα γuαλιά σtouς Σkotσέζouς

Ουίσκι “made in Larissa”! Και, δη, ουίσκι που παράγεται από κρασίκαι από το μεράκι Λαρισαίου που φαίνεται πως κέρδισε το “στοίχημα” ενός προσωπικού πειράματος κι έφερε στο θεσσαλικό κάμπο ένα ποτό […]