Οργή σtηv Ρόδo για tov Aλβαvό kαι tov φiλo tou πou σkόtωσε kαι βiασε tηv 21xρovη φoιtήtρια

Οι δύο νεαροί (ένας Αλβανός και ένας Έλληνας) που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία της φοιτήτριας δέχονται βροχή από υβριστικά σχόλια.