Έπαθε σok η Φαiη Σkoρδά με tηv Ιωάvvα Mπέλλα! «Kόψtε to βivtεo! Kόψtε to»!

Η συγκεκριμένη απάντηση θορύβησε τους πάντες και οι αντιδράσεις στο Πρωινό ήταν πολύ έντονες.