«Nέkρωσε» to πotάμι tης Λoξiδας σtηv Kέρkuρα λόγω λuμμάtωv

Εντονη δυσοσμία, νεκρά ψάρια και ένα ποτάμι αφημένο στην τύχη του συνθέτουν την εικόνα σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές
Τραγική είναι η κατάσταση στο Ποτάμι Λοξίδα στο Canal d” amour στους Περουλάδες.