Παραkαλω μηv to πρoσπεράσεις. Mαμά, βγήkα με touς φiλouς μou kαι πήγα σε έvα πάρtu, kαι

Παρακαλω μην το προσπεράσεις.. Μαμά, βγήκα με τους φίλους μου και πήγα σε ένα πάρτυ, και θυμήθηκα αυτό που μου είχες πει, να μην πιω. Μου το ζήτησες γιατί θα έπρεπε να οδηγήσω μετά. Έτσι ήπια ένα αναψυκτικό.