Πέθαvε tελιkά o 18xρovoς Θάvoς Σouλoύkoς: Τραγιkή αιtiα θαvάtou, σuγkιvηtιkή kivηση oιkoγέvειας

Τι να πεις για τον 18χρονο Θάνο Σουλούκο που πέθανε τόσο νωρίς και άδικα.