Ο αρxιεπiσkoπoς εμφαviσtηkε xωρiς σtαuρό σε αγιασμό σxoλεiou για vα μηv εvoxληθoύv oι πρόσφuγες

Ερωτήματα προκαλεί η εμφάνιση -για ακόμη μια φορά – του Αρχιεπισκόπου Αθηνών αι πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου σε αγιασμό σε σχολείο χωρίς να φέρει το Σταυρό ούτε ως… φωτογραφία.