Σuγkιvoύv Σtεφαviδη kαι Kuριαkoπoύλou: «Δώσαμε λiγη xαρά σtouς Έλληvες»

Έχοντας στους ώμους τους την ελληνική σημαία δεν σταμάτησαν να χαμογελούν και να απολαμβάνουν τις μοναδικές στιγμές…