Τι εivαι tα μελtέμια, πόtε kαι πoύ xtuπάvε, πόσo διαρkoύv

Οι Έλληνες γνωρίζουν καλά το μελτέμι, τον ισχυρό βόρειο άνεμο που πνέει στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της θερμής περιόδου. Όμως, γιατί και πότε εκδηλώνεται ο χαρακτηριστικός αυτός καλοκαιρινός άνεμος; Και ποια η συχνότητα και η διάρκειά του;