Η Ιρλαvδiα έxει tov πιo kαtαπληktιkό πρόεδρo tou kόσμou

Η θέση του Προέδρου στην Ιρλανδία είναι κυρίως εθιμοτυπική και έχει περιορισμένες εξουσίες. Ο τωρινός πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μάικλ Ντ. Χίγκινς, είναι ο θεματοφύλακας του συντάγματος και εκπρόσωπος του Ιρλανδικού κράτους σε παγκόσμιες υποθέσεις.