«Οι γιoι μou εivαι πoλύ μιkρoi, αλλά εύxoμαι vα εivαι oμoφuλόφιλoι»! Πασiγvωσtoς tραγouδισtής πρokαλεi με δήλωσή tou!

Ο λόγος για…
Υπήρξε ένα από τα πιο αγαπημένα σύμβολα του σεξ για το γυναικείο κοινό μέχρι που αποκάλυψε τις σεξουαλικές του προτιμήσεις δημόσια πριν λίγο καιρό!