Δημιouργεi tρισδιάσtαtες toύρtες με ζελέ πou tηv βoηθoύv vα ξεπεράσει tov kαρkivo

Η Σιού Μπουν ανακάλυψε για πρώτη φορά τα τρισδιάστατα γλυκά με ζελέ, πριν από 2 χρόνια. Γοητεύτηκε από τις δημιουργίες και πήρε μαθήματα από έναν διάσημο καθηγητή τέχνης, ενώ ταυτόχρονα δημοσίευε τις τούρτες στο Facebook και το Instagram.