Άγριo ξύλo σε αγώvα toπιkoύ πρωtαθλήμαtoς σtηv Kαλαμάtα

Μετά το σφύγιρμα της λήξης στην αναμέτρηση Ηρακλής Καλαμάτας – Χανδριναϊκός.