Ο Kuριάkoς Mηtσotάkης πoζάρει με tov γιo tou, Kωvσtαvtivo, σtη Boσtώvη

Μία φωτογραφία με τον γιο του Κωνσταντίνο, ανέβασε στο Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Βοστώνη.