Σάλoς με εuxηtήρια kάρtα ελληvιkoύ γραφεiou kηδειώv για tou Aγiou Bαλεvtivou

Χαμός γίνεται στο διαδίκτυο με την πρωτότυπη ιδέα που είχε το γραφείο κηδειών στη Θεσσαλονίκη για να στείλει ευχές στους ερωτευμένους.