Για σuμφωviα Ελλάδας-Aλβαviας για θαλάσσια kαι xερσαiα σύvoρα μιλoύv tα αλβαvιkά MMΕ

Πληροφορίες για την επικείμενη συμφωνία Ελλάδας -Αλβανίας για τα θαλάσσια σύνορα στο Ιόνιο Πέλαγος, δημοσιοποίησε το  Top Channel  των Τιράνων, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές από την Αθήνα.