Επέσtρεψε από to έtoς 8973 μ.X. kαι απokαλύπtει πώς θα εivαι to μέλλov μας

Τα ταξίδια στον χρόνο πάντα μάγευαν την ανθρωπότητα και η επιστημονική φαντασία φαίνεται πως έχει εξαντλήσει το θέμα.