Η ισtoριkή «πoλεμιkή» oμιλiα tou Avδρέα Παπαvδρέou πou έtρεψε σε φuγή touς Τoύρkouς to 1987

Τέτοιες μέρες που οι Τούρκοι ξαναρχίζουν τα τρελά τους με διεκδικήσεις στο Αιγαίο οι συγκρίσεις μεταξύ των σημερινών ηγεσιών της χώρας και των παλαιότερων είναι καταλυτικές.