Σtηv Πάtρα σtέλvouv kαφεδάkι delivery με drone kαι εivαι έtη φωtός μπρoσtά

Στην Πάτρα… δεν μας βλέπουν, είναι μίλια μπροστά. Όπου κι αν βρίσκονται μπορούν να παραγγείλουν τον καφέ τους κι εκείνος έρχεται με ένα drone!