Πρόεδρoς KΤΕΛ Mαkεδoviα σε Mπoutάρη: «Δεv σuζηtάμε αλλαγή tou ovόμαtoς tou Σtαθμoύ μας»

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης στέλνει ο πρόεδρος του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων «Μακεδονία», κ. Γιάννης Λάμπρου.