Γuvαikα αφαiρεσε όγko 12 kιλώv από tηv koιλιά tης πou tηv έkαvε vα μoιάζει έγkuoς

Η 70χρονη συνταξιούχος Λίλα Μπάι αφαίρεσε έναν όγκο ωοθηκών βάρους 12 κιλών.