«Έβλεπα tηv Aθήvα vα kαiγεtαι kαι σkεπtόμouv: Autή εivαι η παtρiδα μou»

Στην ιστοσελίδα του περιοδικού Der Spiegel φιλοξενείται συνέντευξη της ειδικού σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, Χριστίνα Τρεμόντι με υπέρτιτλο «Η αντίπαλος της διαφθοράς στην Ελλάδα», τίτλο «Επέστρεψα για να καταπολεμήσω την άθλια νοοτροπία» και υπότιτλο «Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι Έλληνες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους κατά τη διάρκεια της κρίσης.