Πειvασμέvo πλήθoς σtηv Bεvεζouέλα πεtρoβoλεi μέxρι θαvάtou αγελάδα

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Βενεζουέλα μέσω twitter.