Οι γuvαikες σtηv Σαouδιkή Aραβiα πήγαv σto γήπεδo για πρώtη φoρά σtηv ισtoρiα

Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας οι αρχές επέτρεψαν σε γυναίκες να μπουν στο γήπεδο προκειμένου να δουν από κοντά έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.