Τo πρώto πuρηvιkό uπoβρύxιo tης Ιvδiας kαtαδύθηkε xωρiς vα kλεiσouv tις πόρtες

Το πολεμικό ναυτικό της Ινδίας θύμισε σε πολλούς έναν παραδοσιακό τρόπο να «ξεκάνεις» ένα πυρηνικό υποβρύχιο αξίας 3 δισ. δολαρίων.