O Ρikι Mάρtιv παvtρεύtηkε tov kαλό tou kαι δεixvει tηv βέρα tou

Ο Ricky Martin είναι πλέον ένας παντρεμένος άντρας, καθώς όπως αποκάλυψε στις 10 Ιανουαρίου παντρεύτηκε τον καλό του Jwan Yosef.