Γuvαikα εγxεiρησε kαι απokαtάσtησε to σπασμέvo φtερό μιας πεtαλoύδας

Ανάλογα με την εποχή που γεννιούνται, οι πεταλούδες Μονάρχης μπορούν να ζήσουν από 2 εβδομάδες έως περίπου 5 μήνες, αλλά ο χρόνος αυτής της πεταλούδας κινδύνευε να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Η Ρόμι Μακλόσκι δεσμεύτηκε να μεγαλώσει αυτά τα πλάσματα πριν από λίγο καιρό. Μετά, ένα από αυτά ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με ένα ελάττωμα στο φτερό της και η Ρόμι ήξερε ότι κάτι έπρεπε να γίνει. Μετέτρεψε το σπίτι της σε ένα χειρουργείο και χρησιμοποίησε κοινά αντικείμενα οικιακής χρήσης για να κάνει μια μεταμόσχευση στο φτερό της.