Σύvvεφo πou μoιάζει με UFO εμφαviσtηkε σtov ouραvό tou Ρεθύμvou

Μία απίστευτη εικόνα κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του Γιάννη Γκίκα από τον ουρανό της Κρήτης.