29 φωtoγραφiες όπou η πραγμαtιkόtηtα μoιάζει kαλύtερα από kάθε επεξεργασμέvη φωtoγραφiα

Κανένα πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που δημιουργεί η ίδια η φύση.