Τo σύvδρoμo Down σtηv Ισλαvδiα έxει σxεδόv εξαφαvισtεi – Οι αvtιδράσεις tωv αvθρώπωv σuγkιvoύv

Σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα άτομα με σύνδρομο Down κερδίζουν μεγαλύτερη προβολή κάθε χρόνο. Στην Ισλανδία, ωστόσο, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Μια πρόσφατη έρευνα του CBS News αποκάλυψε γιατί μόνο 2 ισλανδικά παιδιά γεννιούνται με το σύνδρομο Down κάθε χρόνο κατά μέσο όρο και τα ευρήματά τους έχουν προκαλέσει μια έντονη συζήτηση περί ηθικής.