Ολλαvδιkό xωριό πρoσέxει touς ηλιkιωμέvouς σuvεxώς για to διkό touς kαλό

Αυτό το ήσυχο μέρος στην Ολλανδία φαίνεται να είναι εντελώς μέτριο με την πρώτη ματιά. Η καθημερινή ρουτίνα των 150 κατοίκων που ζουν εδώ φαίνεται εντελώς φυσιολογική: τρώνε, κοιμούνται και πάνε για ψώνια. Ωστόσο, κάθε ένας από αυτούς παρακολουθείται στενά και συνεχώς.