10 xώρες πou to επόμεvo έtoς δεv θα εivαι to 2018

Ποια χρονιά έχουμε τώρα; Η ερώτηση δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται. Όλα είναι σχετικά. Οι άνθρωποι έχουν φτιάξει ημερολόγια για να υπολογίζουν το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, ο χρόνος είναι εφήμερος και δεν μπορούμε να τον πιάσουμε. Σε αυτό ακριβώς το σημείο τα πράγματα γίνονται περίπλοκα. Από που μπορούμε να υπολογίσουμε την αρχή; Από που να μετρήσουμε;