Ένα μικρό πουλί πετούσε νότια για να αποφύγει τον χειμώνα