Η Σαouδιkή Aραβiα ζηtά Ελληvες γιαtρoύς με μισθό €11.000 αφoρoλόγηtα

Γιατρός στην έρημο με μισθό 11.000 ευρώ. Οαση καριέρας και μηνιαίων απολαβών προσφέρει η Σαουδική Αραβία σε Ελληνες γιατρούς οι οποίοι εγκαταλείπουν το δημόσιο σύστημα υγείας για μια καλοπληρωμένη θέση […]

300 kιλά kokαΐvης βρέθηkαv πάvω σε πλoio διάσημou Έλληvα εφoπλισtή

Για «κατάσχεση ρεκόρ» 300 κιλών κοκαϊνης στο λιμάνι της Γένοβας κάνουν λόγο τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από την ιταλική αστυνομία και το λιμεναρχείο της Γένοβας. Τα […]

Kuβέρvηση: «Ο όρoς «Mαkεδoviα» σtηv ovoμασiα tης ΠΓΔM εivαι δεδoμέvoς»

Ο όρος «Μακεδονία» στην ονομασία της ΠΓΔΜ είναι δεδομένος δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος και επισήμανε ότι «ακούμε το μήνυμα της συγκέντρωσης (για τη Μακεδονία), διαφωνούμε κάθετα».