Ιtαλiδα έμαθε ελληvιkά αkoύγovtας ραδιόφωvo kαι μεtαkόμισε μόvιμα σtηv Ελλάδα

Χτες ήταν Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία έχει θεσπιστεί να γιορτάζεται την 9η Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού, πέσαμε πάνω στην υπέροχη ιστορία της Ιταλίδας Nicolette, η οποία έμαθε να […]