Πέvθoς για tηv Ειρήvη Παπαδoπoύλou

Δύσκολες ώρες περνάει η Ειρήνη Παπαδοπούλου, καθώς η οικογένεια της τραγουδίστριας έχει βυθιστεί στο πένθος. Ο παππούς της Ειρήνης έφυγε από τη ζωή και η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα […]

H βασiλισσα Ελισάβεt γιόρtασε tα 92α γεvέθλιά tης με διάσημouς tραγouδισtές kαι εkλεktoύς kαλεσμέvouς!

Τα γενέθλιά της είχε η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία έκλεισε τα 92 της χρόνια και τα γιόρτασε το Σάββατο με μια μεγάλη συναυλία, στην οποία τραγούδησαν διάσημα ονόματα της παγκόσμιας […]